PVA Suda Çözünür Film Kaplama İstehsal Xətti

  • PVA Suda Çözünür Film Kaplama İstehsal Xətti

    PVA Suda Çözünür Film Kaplama İstehsal Xətti

    İstehsal xətti bir addımlı örtük və qurutma üsulunu qəbul edir.İstehsal xəttində istehsal prosesini azaldan, istehsal maya dəyərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldan və istehsalın səmərəliliyini artıran yüksək sürətli avtomatlaşdırma var.

    Avadanlığın əsas komponentləri bunlardır: həlledici reaktor, dəqiq T-die, dayaq diyircəkli mil, soba, dəqiq polad zolaq, avtomatik sarma və idarəetmə sistemi.Qabaqcıl ümumi dizayn və emal və istehsal imkanlarımıza əsaslanaraq, əsas komponentlər müstəqil olaraq istehsal olunur və emal edilir.