Çox qatlı HDPE Boru Ko-ekstruziya Xətti

  • Çox qatlı HDPE Boru Ko-ekstruziya Xətti

    Çox qatlı HDPE Boru Ko-ekstruziya Xətti

    İstifadəçilərin xüsusi ehtiyaclarına uyğun olaraq, biz 2 qatlı / 3 qatlı / 5 qatlı və çox qatlı bərk divar boru xətti təmin edə bilərik.Birdən çox ekstruder sinxronlaşdırıla bilər və bir neçə metr çəkiyə nəzarət sistemi seçilə bilər.Hər bir ekstruderin dəqiq və kəmiyyətcə ekstruziyasına nail olmaq üçün əsas PLC-də idarə olunan mərkəzləşdirilə bilər.Müxtəlif təbəqələr və qalınlıq nisbətləri ilə dizayn edilmiş çox qatlı spiral qəlibə görə, qəlib boşluğu axınının paylanmasıboru təbəqəsinin qalınlığının vahid olmasını və hər təbəqənin plastikləşdirmə təsirinin daha yaxşı olmasını təmin etmək üçün kanallar ağlabatandır.