PET/PLA Vərəq Ekstruziya Xətti

  • PET/PLA Vərəq Ekstruziya Xətti

    PET/PLA Vərəq Ekstruziya Xətti

    Bioloji parçalana bilən plastik mikroorqanizmlərin özləri və ya müəyyən şərtlər altında mikroorqanizmlərin ifrazatları tərəfindən aşağı molekulyar ağırlıqlı maddələrə parçalana bilən materiala aiddir.ABŞ Qida və Dərman İdarəsi şərt qoyur ki, qida qablaşdırmasında istifadə oluna bilən bioloji parçalana bilən plastiklər və çox az suda parçalana bilən plastiklər istisna olmaqla, foto parçalana bilən plastiklər və ya yüngül və bioloji parçalana bilən plastiklər qida qablaşdırma materialları kimi qaydalara cavab vermir.